Final Results

Pos Bib Name Time ± Group
1. 11 Yu Zichao 00:03:02.6 00:00:00.0 Men
2. 14 Maoxiang 00:03:06.6 00:00:04.0 Men
3. 15 Ma Wenxuan 00:03:07.5 00:00:04.9 Men
4. 13 Cai Weirong 00:03:09.6 00:00:07.0 Men
5. 16 Jiaxing 00:03:12.9 00:00:10.3 Men
6. 12 Zhenhai 00:03:14.6 00:00:12.0 Men
7. 10 Sun Weitong 00:03:15.2 00:00:12.6 Men
8. 9 Ding Jie 00:03:18.6 00:00:16.0 Men
9. 5 Wenyi 00:03:38.0 00:00:35.4 Woman
10. 4 Dianhui 00:03:38.1 00:00:35.5 Woman
11. 1 Qifeng 00:03:39.7 00:00:37.1 Woman
12. 3 Qiqi 00:03:44.1 00:00:41.5 Woman
13. 2 Wenwen 00:04:13.4 00:01:10.8 Woman